Pretraživanje:
Vrsta dokumenta:
Vrsta ugovora:
Vrsta postupka:
Razdoblje:
 
 
 
 
 
do:  
CPV:
 


Izradila HŽ Informatika, 2009.
Rezultati:  Bagatelna nabava
Datum prve objaveNaziv predmeta nabavePrilozi
15.12.2017Izvođenje radova na priključku kolodvora Vinkovci na vodoopskrbnu mrežu  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list i izjave - Bagatelna nabava
  Tender dokumentacija - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
  Crtež 1 - Bagatelna nabava
  Crtež 2 - Bagatelna nabava
15.12.2017Klima uređaji  Poziv - Bagatelna nabava
  Dokumentacija - Bagatelna nabava
  Tehniča specifikacija - Bagatelna nabava
  troškovnik - Bagatelna nabava
13.12.2017Licence za registrofone ATIS/UHER VC-MDs i VC-MDx  poziv web - Bagatelna nabava
  poziv s pon.listom i izjavama - Bagatelna nabava
  tehničke specif. - Bagatelna nabava
  troškovnik - Bagatelna nabava
13.12.2017Revizija projektnog zadatka i dokumentacije o nabavi za uslugu izrade istraživačke studije i provedbe pilot-projekta „Optimizacija napajanja električne vuče iz prijenosne mreže u svrhu povećanja energetske učinkovitosti“  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija poništenog nadmetanja - Bagatelna nabava
  Objašnjenje 1 - Bagatelna nabava
  Objašnjenje 2 - Bagatelna nabava
  Objašnjenje 3 - Bagatelna nabava
11.12.2017„Izrada prometno tehnološkog elaborata kroz grad Rijeku za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji teretnog kolodvora Rijeka Brajdica“  6H48 SVIM ZAINTERESIRANIM Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  6H48 Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  6H48 Projektni zadatak - Bagatelna nabava
  6H48 Troškovnik - Bagatelna nabava
08.12.2017Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR – po grupama  Troškovnik - Bagatelna nabava
  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list - Bagatelna nabava
06.12.2017Otklanjanje nedostataka na objektima u kolodvoru Mrzlo Polje  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list i Izjave - Bagatelna nabava
  Tender dokumentacija - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
01.12.2017Konzultantska podrška za provođenje ICT projekta  Prilog II - Obrazac životopisa - Bagatelna nabava
  Prilog III - Kriteriji odabira ponude - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list i izjave - Bagatelna nabava
  Stručna podloga - Bagatelna nabava