Pretraživanje:
Vrsta dokumenta:
Vrsta ugovora:
Vrsta postupka:
Razdoblje:
 
 
 
 
 
do:  
CPV:
 


Izradila HŽ Informatika, 2009.
Rezultati:  Bagatelna nabava
Datum prve objaveNaziv predmeta nabavePrilozi
19.10.2017Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-po grupama Grupa 1. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Zagreb Grupa 2. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Koprivnica Grupa 3. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Rijeka Grupa 4. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Split Grupa 5. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Vinkovci  4F71 SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, - Bagatelna nabava
  4F71 Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  4F71 Troškovnik - Bagatelna nabava
19.10.2017Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-po grupama Grupa 1. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Zagreb Grupa 2. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Koprivnica Grupa 3. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Rijeka Grupa 4. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Split Grupa 5. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Vinkovci
 
19.10.2017Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-po grupama Grupa 1. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Zagreb Grupa 2. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Koprivnica Grupa 3. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Rijeka Grupa 4. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Split Grupa 5. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Vinkovci  4F71 SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, - Bagatelna nabava
  4F71 Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  4F71 Troškovnik - Bagatelna nabava
19.10.2017Izrada izvedbenog projekta sanacije tunela "Grabež", na pruzi M604 Oštarije-Gospić-Knin-Split  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija - Bagatelna nabava
  Projektni zadatak - Bagatelna nabava
  Tehnički uvjeti - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
18.10.2017Hitan servis i popravak vozila  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  Troškovnici - Bagatelna nabava
17.10.2017UPS NAPAJANJA  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list i izjave - Bagatelna nabava
  troškovnik - Bagatelna nabava
  tehnička specifikacija - Bagatelna nabava
16.10.2017PLOČA ZA PISANJE,MAGNETNE PLOČE I POTROŠNI MATERIJAL  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  ponudbeni list - Bagatelna nabava
  troškovnik - Bagatelna nabava
16.10.2017PLOČA ZA PISANJE,MAGNETNE PLOČE I POTROŠNI MATERIJAL  troškovnik - Bagatelna nabava
  poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  ponudbeni list - Bagatelna nabava
16.10.2017Sredstva za sprečavanje korozije  tehničke karakteristike - Bagatelna nabava
  troškovnik - Bagatelna nabava
  poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  ponudbeni list - Bagatelna nabava
11.10.2017Servis i popravak programske potpore na sustavu DU na SPEV-u - po grupama: Grupa 1. Servis programske potpore na sustavu DU na SPEV-u Grupa 2. Popravak programske potpore na sustavu DU na SPEV-u  6H03 ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, Pozi - Bagatelna nabava
  6H03 Tehničke specifikacije - Bagatelna nabava
  6H03 Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  6H03 Troškovnik-popravak - Bagatelna nabava
  6H03 Troškovnik-servis - Bagatelna nabava
   
12