Pretraživanje:
Vrsta dokumenta:
Vrsta ugovora:
Vrsta postupka:
Razdoblje:
 
 
 
 
 
do:  
CPV:
 


Izradila HŽ Informatika, 2009.
Rezultati:
Datum prve objaveNaziv predmeta nabavePrilozi
23.05.2017Dijelovi za mrežnu opremu  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija o nabavi - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
23.05.2017Glina (bentonit)  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija o nabavi - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
22.05.2017Sanacija uređenih površina u kolodvoru Ivankovo pruga M104 Novska-Tovarnik DG km 166+762  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Tender dokumentacija - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
18.05.2017Izvođenje radova na rekonstrukciji mosta „Kloštar“ u km 550+630 pruge M202 Zagreb GK-Rijeka  Obavijest o nadmetanju - Dokumentacija za nadmetanje
  Dokumentacija o nabavi - Dokumentacija za nadmetanje
  Tender dokumentacija - Dokumentacija za nadmetanje
  Tehnički uvjeti i specifikacije za materijal i opr - Dokumentacija za nadmetanje
  Nacrti - Dokumentacija za nadmetanje
  Specifikacije materijala i specifikacije ispitivan - Dokumentacija za nadmetanje
  Troškovnik - Dokumentacija za nadmetanje
17.05.2017Usluga angažiranja vatrogasca za dežurstvo na motrilačkom mjestu na koti Sveti Ivan u mjestu Slivno  1. Dokumentacija o nabavi - Bagatelna nabava
  2. Troškovnik - Bagatelna nabava
15.05.2017Usluga popisa zaliha robe i informatičke opreme društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.  Obavijest o nadmetanju - Dokumentacija za nadmetanje
  Dokumentacija o nabavi - Dokumentacija za nadmetanje
  Popis skladišta s brojem stavak i adresama - Dokumentacija za nadmetanje
  Popis mjesta troška informatičke opreme HŽI - Dokumentacija za nadmetanje
  Troškovnik - Dokumentacija za nadmetanje
12.05.2017Usluga projektantskog nadzora prilikom sanacije usjeka Hum u Istri na pruzi R101  6F72 SVIM ZAINTERESIRANIM poziv - Bagatelna nabava
  6F72 Ponudbena dokumentacija - Bagatelna nabava
  6F72 Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  6F72 Troškovnik - Bagatelna nabava
12.05.2017Usluga popravka kabela 1,5 kV za predgrijavanje  Produljenje roka za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Tehničke specifikacije - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
10.05.2017Izrada izvedbenog projekta sanacije tunela "Ćulum", na pruzi M604 Oštarije-Gospić-Knin-Split  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija - Bagatelna nabava
  Projektni zadatak - Bagatelna nabava
  Tehnički uvjeti - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
10.05.2017Usluga koordinatora ZNR II. nad radovima sanacije usjeka na pruzi M202 Zagreb GK-Rijeka  Pojašnjenje dokumentacije o nabavi - Bagatelna nabava
  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija o nabavi - Bagatelna nabava
  Tender dokumentacija - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
   
12