Pretraživanje:
Vrsta dokumenta:
Vrsta ugovora:
Vrsta postupka:
Razdoblje:
 
 
 
 
 
do:  
CPV:
 


Izradila HŽ Informatika, 2009.
Rezultati:
Datum prve objaveNaziv predmeta nabavePrilozi
27.03.2017HUB 3A PREMA DOSTAVLJENOM UZORKU  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija o nabavi - Bagatelna nabava
  Prilog B - Uzorak - Bagatelna nabava
  Specifikacija predmeta nabave - Bagatelna nabava
21.03.2017Geotehnički nadzor sanacije tunela Plaška Glava, na pruzi M604 Oštarije-Gospić-Knin-Split  Troškovnik - Bagatelna nabava
  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija - Bagatelna nabava
  Tender dokumentacija - Bagatelna nabava
  Tehnički uvjeti - Bagatelna nabava
20.03.2017Izrada propusnica za prelaženje državne granice sa željeznicama Srbije  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
17.03.2017Ispitivanje učinkovitosti ventilacije na crpnim postrojenjima  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  Tehnički uvjeti - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
14.03.2017Usluga mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora-kotlovnice  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Projektni zadatak - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
08.03.2017Stručni nadzor izgradnje novog propusta u km 510+168 pruge M202 Zagreb GK - Rijeka  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Tender dokumentacija - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
07.03.2017Usluga održavanja ArcServe beckup licenci  6D92 SVIM ZAINTERESIRANIM Izmjena roka za dostavu - Bagatelna nabava
  6D92 Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  6D92 Dokumentacija o nabavi - Bagatelna nabava
  6D92 Troškovnik - Bagatelna nabava
  6D92 Tehničke specifikacije - Bagatelna nabava
07.03.2017Održavanje, servisiranje, popravak i umjeravanje alkoskopa  4A21 SVIM ZAINTERESIRNIM Pojašnjenje - Bagatelna nabava
  4A21 SVIM ZAINTERESIRANIM Poziv - Bagatelna nabava
  4A21 Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  4A21 Troškovnik - Bagatelna nabava
07.03.2017Vulkanizerske usluge  4C17 SVIM ZAINTERESIRANIM Poziv - Bagatelna nabava
  4C17 Dokumentacija o nabavi - Bagatelna nabava
  4C17 Troškovnik - Bagatelna nabava
03.03.2017Energetsko certificiranje stanova i komercijalnih prostora (po grupama)  Objašnjenje dokumentacije o nabavi od 17-03-2017 - Dokumentacija za nadmetanje
  Objašnjenje dokumentacije o nabavi od 14-03-2017 - Dokumentacija za nadmetanje
  Objašnjenje i izmjena od 07.03. - Dokumentacija za nadmetanje
  Izjava o nepostojanju ostalih osnova isključenja - Dokumentacija za nadmetanje
  Objašnjenje dokumentacije o nabavi od 06-03-2017 - Dokumentacija za nadmetanje
  Obavijest o nadmetanju-sektorska nabava - Dokumentacija za nadmetanje
  Dokumentacija o nabavi - Dokumentacija za nadmetanje
  Tehnička specifikacija - Dokumentacija za nadmetanje
  Specifikacija usluge Grupa 1 - Dokumentacija za nadmetanje
  Specifikacija usluge Grupa 2 - Dokumentacija za nadmetanje
  Specifikacija usluge Grupa 3 - Dokumentacija za nadmetanje
   
12