Pretraživanje:
Vrsta dokumenta:
Vrsta ugovora:
Vrsta postupka:
Razdoblje:
 
 
 
 
 
do:  
CPV:
 


Izradila HŽ Informatika, 2009.
Rezultati:
Datum prve objaveNaziv predmeta nabavePrilozi
19.10.2017Radovi na sanaciji usjeka od km 40+680 do km 40+780 na pruzi M203 Rijeka-Šapjane-DG  Obavijest o nadmetanju - Dokumentacija za nadmetanje
  Dokumentacija o nabavi - Dokumentacija za nadmetanje
  Tender dokumentacija - Dokumentacija za nadmetanje
  Troškovnik - Dokumentacija za nadmetanje
19.10.2017Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-po grupama Grupa 1. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Zagreb Grupa 2. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Koprivnica Grupa 3. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Rijeka Grupa 4. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Split Grupa 5. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Vinkovci  4F71 SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, - Bagatelna nabava
  4F71 Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  4F71 Troškovnik - Bagatelna nabava
19.10.2017Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-po grupama Grupa 1. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Zagreb Grupa 2. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Koprivnica Grupa 3. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Rijeka Grupa 4. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Split Grupa 5. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Vinkovci
 
19.10.2017Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-po grupama Grupa 1. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Zagreb Grupa 2. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Koprivnica Grupa 3. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Rijeka Grupa 4. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Split Grupa 5. Usluga specijalista medicine rada u radu odbora ZNR-Vinkovci  4F71 SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, - Bagatelna nabava
  4F71 Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  4F71 Troškovnik - Bagatelna nabava
19.10.2017Usluga prijevoza putnika autobusima i kombijima  Obavijst o nadmetanju - Dokumentacija za nadmetanje
  Dokumentacija o nabavi - Dokumentacija za nadmetanje
  Kriterij za odabir ponude, ENP - Dokumentacija za nadmetanje
  Troškovnik - Dokumentacija za nadmetanje
19.10.2017Izrada izvedbenog projekta sanacije tunela "Grabež", na pruzi M604 Oštarije-Gospić-Knin-Split  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija - Bagatelna nabava
  Projektni zadatak - Bagatelna nabava
  Tehnički uvjeti - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
18.10.2017Signalne svjetiljke, znakovi i prometna oprema po grupama: Grupa 1.: Signalne svjetiljke Grupa 2.: Signalni znakovi i oprema  Dokumentacija o nabavi - Poziv na nadmetanje
  Tehnička specifikacija - Poziv na nadmetanje
  Tehnička specifikacija - Poziv na nadmetanje
  Tehnička specifikacija - Poziv na nadmetanje
  troškovnik - Poziv na nadmetanje
  troškovnik - Poziv na nadmetanje
18.10.2017Hitan servis i popravak vozila  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list - Bagatelna nabava
  Troškovnici - Bagatelna nabava
17.10.2017UPS NAPAJANJA  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Ponudbeni list i izjave - Bagatelna nabava
  troškovnik - Bagatelna nabava
  tehnička specifikacija - Bagatelna nabava
16.10.2017PLOČA ZA PISANJE,MAGNETNE PLOČE I POTROŠNI MATERIJAL  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  ponudbeni list - Bagatelna nabava
  troškovnik - Bagatelna nabava
   
123