Pretraživanje:
Vrsta dokumenta:
Vrsta ugovora:
Vrsta postupka:
Razdoblje:
 
 
 
 
 
do:  
CPV:
 


Izradila HŽ Informatika, 2009.
Rezultati:
Datum prve objaveNaziv predmeta nabavePrilozi
06.06.2023Popravak i održavanje mjernih uređaja  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija o nabavi - Bagatelna nabava
  Tehničke specifikacije - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
06.06.2023Privremena regulacija prometa po grupama: Grupa 1: Privremena regulacija prometa u čvoru Slavonski Brod, Grupa 2: Privremena regulacija prometa u čvoru Osijek i Grupa 3: Privremena regulacija prometa u čvoru Zagreb  Poziv za dostavu ponude - Bagatelna nabava
  Dokumentacija o nabavi - Bagatelna nabava
  Ponudbena dokumentacija Slavonski Brod - Bagatelna nabava
  Ponudbena dokumentacija Osijek - Bagatelna nabava
  Ponudbena dokumentacija Zagreb - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava
  Troškovnik - Bagatelna nabava